Til undervisere tilknyttet
TeleCare Nord

Her på siden kan du hente materiale til brug i undervisningen af sundhedsfaglige, som i deres dagligdag kommer i kontakt med borgere med KOL og hjertesvigt i kommunalt eller regionalt regi.

Du kan logge på ved at indtaste password herunder.
Klik herefter på login.

Indtast password:
TeleCare Nord er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjyllands hospitaler og almen praksis om telemedicin til borgere med KOL og hjertesvigt.